Frågor & svar

Skandjuice verksamhet är centrerad kring att leverera mat och dryck till flygbranschen men i detaljerna så finns det mycket mer under ytan. Vad innebär det att vara känd leverantör, vad är en specialgrossist och säljer Skandjuice endast produkter för servering ombord?

Vi möter ibland frågeställningar som för oss kan vara självklara men som vi gärna berättar mer om. Därför ägnar vi denna sida åt att besvara alla dessa frågor.

airline
 1. Skandjuice är en specialgrossist. På vilket sätt skiljer det sig från en vanlig grossist?
  • Skandjuice har anpassat sin verksamhet för att ge service till flygbolag, flygcatering och leverantörer inom travel service. Detta innebär att vi har ett anpassat sortiment, att vi har speciella tillstånd (bland annat känd leverantör) och vi väljer samarbetspartners för att bli effektiva på just detta. Denna bransch är också särskilt internationell vilket har betydelse för vilka kunder och leverantörer vi väljer att arbeta med. Vi tror att vårt fokus, vår långa erfarenhet och position gör oss till en värdefull partner för både kunder och leverantörer och att vi skapar ett mervärde genom god service och effektiv logistik. Så att vara specialgrossist handlar mer om att vi är starkt nischade än att vår verksamhet skulle skilja sig åt särskilt mycket från andra grossister.  
 2. Kan min butik köpa varor från Skandjuice?
  • Både ja och nej. Många av våra varor är inte anpassade för försäljning på inrikesmarknaden. Det kan vara så att de saknar text på det lokala språket eller att förpackningen saknar pantmärke. I annat fall kan det vara portionsförpackningar som inte lämpar sig att säljas separat. Till vissa leverantörer har vi även en överenskommelse om att vi enbart säljer produkterna vidare till flygmarknaden och då respekterar vi detta. Samtidigt så har vi ett stort nätverk av leverantörer och vi hjälper gärna våra kunder att köpa in det som önskas. Därför brukar vi kunna lösa de allra flesta förfrågningarna.
 3. Kan jag som privatperson köpa direkt av Skandjuice?
  • Ja, det går att köpa direkt av oss, men inte vad som helst i vårt sortiment. Vi har ingen aktiv försäljning till privatpersoner och oftast är våra minimikvantiteter för stora för enskild konsumtion. Därför sker detta endast i särskilda undantagsfall.
 4. Går det att köpa även små volymer via er?
  • Det enkla svaret är att det beror på. I många fall har våra kunder svårt att köpa de kvantiteter som krävs för att få köpa direkt av tillverkaren, grossisten eller importören. Skandjuice kan då fungera som en mellanhand och genom sina stora varuflöden komma runt detta problem. Vi är lösningsorienterade och finns det ett tydligt behov så brukar vi kunna hitta en lösning på ett eller annat sätt.
 5. Har ni någon produktkatalog och går det att få prover på era produkter för att utvärdera innan köp?
  • Nej vi har ingen produktkatalog men vi ger en kortfattad översikt här på vår hemsida. En produktkatalog skulle innehålla över 1000 produkter och skulle kräva ett stort arbete att hålla uppdaterad. Vi är i stället en partner som hjälper er att ta fram produkter som passar just er verksamhet och vi kan ta fram ett sortiment för detta sammanhang. Urvalet produkter som vi har tillgång till är i storleksordningen tiotusental, både från Skandinavien och övriga Europa. Däremot så kan vi oftast ordna produktprover på sådana produkter vi rekommenderar. Har vi dem inte i lager så sköter vi kommunikationen med leverantören för att ordna detta.
 6. Är Skandjuice importör av några egna produkter?
  • Det finns ett flertal produkter som vi är ensamma om att importera till Norden. Detta är dock inte någon omfattande verksamhet och vi väljer alltid att i första hand sälja och rekommendera produkter som bäst passar varje tillfälle och då ger vi ingen prioritet till sådana produkter vi själva är importör för.
 7. Vilka fördelar finns det för oss som leverantör att sälja produkter via Skandjuice i stället för att sälja direkt till flygbolagen eller flygcateringen?
  • Många stora leverantörer har särskilda travel service-avdelningar och sköter alla relationer med flygbolagen själva. I dessa fall fungerar vi ofta som en logistisk samarbetspart som hjälper till med lagerhållning eller distribution medan leverantören förhandlar pris direkt med kunden och ger marknadsstöd om så önskas.
 8. Vilka logistiktjänster erbjuder Skandjuice?
  • Våra logistiktjänster är centrerade kring det varuflöde vi hanterar för våra kunder. Vi lagerhåller (inkl kylda och frysta varor) och ordnar med import, export och leveranser till olika flygplatser. Vid behov så packar vi om, märker varor och sätter ihop strukturartiklar. Vi erbjuder även tredjepartslogistik (3PL).
 9. Vad innebär det att Skandjuice är Känd Leverantör?
  • Att leverera varor till en flygplats är ett stort ansvar och regleras av särskilda regelverk och Transportstyrelsen. Enstaka leveranser kan man ofta ordna ändå till viss extrakostnad och administration men för oss som specialgrossist är det viktigt att vara effektiv och en trygg samarbetspartner. Att Skandjuice är Känd Leverantör till flygplatser är centralt för oss och har betydelse för våra val av transportbolag och samarbetsparter.

Känd Leverantör Transportstyrelsen

Ett företag som levererar varor till flygplatser eller förnödenheter för användning ombord till flygföretag och cateringföretag kan vara känd leverantör. Att vara känd leverantör innebär att företaget uppfyller vissa säkerhetsåtgärder avseende leveranser och transporter, vilket medför ett förenklat förfarande vid ankomst till flygplatsen eller annan mottagare.
 1. Representerar Skandjuice några varumärken och ägnar sig företaget åt marknadsföring och införsäljning av produkter?
  • Skandjuice fokuserar på att vara specialgrossist och överlåter därför till andra företag att marknadsföra produkter. I flera olika fall samarbetar vi med företag som sköter marknadsbearbetningen av sådana produkter som vi importerar. Skandjuice har också ett nära samarbete med Scandinavian Brands & Healthcare (SBH) som sköter lanseringar, marknadsföring och försäljning av produkter medan Skandjuice hjälper SBH med logistik och distribution.
 2. Tillverkar Skandjuice några produkter idag?
  • Skandjuice under en stor del av historiken ägnat sig åt produktion, bland annat av juice (därav namnet Skandjuice). Produktionsverksamheten finns inte längre kvar då vi valt att fokusera helt och hållet på vår roll som grossist. 
 3. Säljer Skandjuice enbart förpackade varor?
  • Generellt sett är svaret ja – alla produkter vi säljer är förpackade. Men då vi har cateringbolag som kunder så är det möjligt för oss att sälja oförpackade livsmedel. För inköp och distribution av sådana produkter har vi samarbetspartners.
 4. Mitt företag har produkter som skulle kunna passa för servering ombord på flygplan. Kan Skandjuice hjälpa oss att hitta kunder bland flygbolagen?
  • Ja, till viss del. Skandjuice har mycket erfarenhet från branschen och kan hjälpa till i processen. Samtidigt är Skandjuice inget säljbolag och vi tar inte sådana typer av uppdrag. Vi är i vilket fall lösningsorienterade och ser vi att det finns bra produkter och ett intresse från kunderna så kan vi förmodligen hjälpa till så att produkterna når flygmarknaden.
 5. Kan Skandjuice hjälpa oss med marknadsföring ombord till flygresenärer?
  • Detta är inget som ingår i vår verksamhet utan vi fokuserar på travel retail och flygcatering, men vi har de kontakter som behövs för att kunna vara behjälpliga. I dessa fall hänvisar vi er vidare till den vi tror är rätt för er.
 6. Det finns många unika och smarta förpackningar för servering ombord inom travel retail och särskilt på flyget. Hur gör vi för att få tag på dessa för att sälja på annat håll?
  • I vissa fall kan vi leverera dessa till er och i andra fall kan vi hjälpa till att förmedla kontakten till producenten så att ni tillsammans kan hitta en bra lösning. Det finns en stor kreativitet och variation av förpackningar så därför är många företag som är nischade till flygindustrin också experter på att ta fram förpackningar. Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer och se om vi kan hjälpa till.
 7. Singelförpackade produkter innebär väl en stor belastning på miljön. Vad gör man för att minska produkternas miljöpåverkan?
  • Det finns en stor medvetenhet om och vilja att minimera miljöpåverkan i denna bransch. Det går därför inte att ge ett kortfattat svar på denna fråga. Det kan dock vara bra att tänka på att varor som säljs och konsumeras ombord på ett flygplan oftast ingår i ett slutet system. Allt skräp som t ex tomma förpackningar samlas in och tas om hand. Därför har man också lite andra möjligheter att jobba med lösningar på systemnivå. En särskild utmaning för branschen och returhanteringen av emballage är att vid interkontinentala flighter så betraktas allt som hög-risk (då främmande biologiska ämnen kan utgöra en risk för ekosystemen) och då måste förbrännas. Detta gör sophanteringen extra komplicerad.
 8. Varför har förpackningarna som säljs och serveras ombord ingen pant?
  • Eftersom de allra flesta dryckesförpackningar som säljs för servering ombord också tas om hand så finns i princip inget sådant läckage som pantsystemet är till för att motverka. Dessutom är pantsystemen nationella vilket gör det mycket svårare att hantera varor med pant. Det har ändå förekommit att det har sålts varor med pant för servering ombord och då har Skandjuice även bidragit med lösningar för att samla in och hantera panten på förpackningarna åt våra kunder.
 9. Levererar Skandjuice varor hela vägen fram till flygplanen och har Skandjuice verksamhet på flygplatserna?
  • Nej, Skandjuice levererar endast till mottagare på flygplatsen. Vi har alltså ingen verksamhet på flygplatserna men har nära samarbeten med andra företag som finns där.
 10. Säljer Skandjuice även produkter till tåg, färjor/båtar och annan resenäring?
  • Ja vi säljer även till dessa men i mycket mindre omfattning. Under vissa perioder historiskt så har försäljningen till dessa branscher varit omfattande, men trots många likheter så är det ofta små men avgörande skillnader i sortiment och distributionsstrukturen så därför fungerar dessa marknader lite annorlunda.
 11. Vilken är Skandjuices mest sålda produkt och mest sålda produktkategori?
  • Svaret på den frågan varierar. Försäljningen är ganska jämnt fördelad mellan dryck och mat och mellan taxfree/ombordförsäljning och catering. Inom varje sådan del så finns det flera produkter som ligger i toppen i försäljningsstatistiken. Verksamheten är dessutom hela tiden föränderlig så det finns inget tydligt svar på frågan.
  • En mycket populär produkt är Big Tom Bloody Mary Mix. Skandjuice är importör av denna produkt och våra kunder säljer den till flyg, dagligvaruhandel, restauranger/barer och övriga kanalaer i hela Skandinavien.
 12. Har Skandjuice lager och verksamhet på flera platser?
  • Skandjuice har sitt centrallager och huvudkontor i Huddinge i Stockholm. Vi har även haft ett kontor och lager i Danmark men detta har fått stängas i följderna av corona pandemin. För tillfället så är det mesta centrerat till Stockholm men vi lagerhåller produkter med hjälp av samarbetspartners på olika platser vid behov för att uppnå god effektivitet i distributionen. Eftersom vi är känd leverantör Sverige så innebär det att vi oftast även väljer samarbetsparter som är känd leverantör, t ex i Danmark.
 13. Hur länge har Skandjuice varit leverantör till flygbranschen?
  • Skandjuice har varit flygleverantör i många decennier. När man i bolagets begynnelse producerade juice så fann man en stor efterfrågan från just flygindustrin med anpassade förpackningar. Denna verksamhet växte sig allt större och flyget blev slutligen vår viktigaste kanal.
 14. Hur många personer jobbar på Skandjuice?
  • Det varierar över tid hur många som jobbar här. Som mest har vi varit uppåt 20 personer men sedan kontoret och lagret i Danmark stängde i början av 2020 har vi blivit färre. Idag är vi fyra personer som har sin bas i Huddinge men det finns ett nätverk av konsulter, extrapersonal och partners som kan hjälpa till när behovet uppstår.
 15. Vilka är era öppettider?
  • Vårt lager har öppet vardagar kl 8 – 16 och stänger kl 14 på fredagar. Vi har lunchstängt mellan 11.30 och 12.15. Vi är dock flera som bor nära huvudkontoret så det finns en viss flexibilitet och tillgänglighet även på andra tider.
 16. Hur långa ledtider har ni från order till leverans?
  • Vi jobbar normalt med ganska korta ledtider, med 1-3 dagar beroende på destination och typ av produkt. Detta brukar vi bestämma med varje kund så att det blir tydligt i varje fall. Vissa varor har vi inte själva i lager och då kan det tillkomma en dag. I normala fall, när flygindustrin inte står nästan stilla pga Covid-19, så har vi ett schema med flera stående transportrutter vilket ger en hög effektivitet, snabba transporter och korta ledtider.
 17. Vilka är Skandjuice kunder?
  • Skandjuice har tre stora kundgrupper: grossister inom travel retail och taxfree, cateringbolag och övriga återförsäljare. Flygbolagen är också våra kunder men oftast sker försäljningen till någon mellanhand. Några av våra kunder är Gate Retail (Inflight Services), Gate Gourmet, Pourshins, Picknick Bromma, Inflight Logistics, Train Logistics, Airshoppen och Vantaa Catering Services.
  • Inom övriga kanaler har Skandjuice kunder som Hemberga Dryckesgrossisten, Werners Gourmetservice, EF-Gruppen, Inn Sale International, Axfood, Ica, Coop, Martin & Servera och ett stort antal mindre kunder.
Skandjuice är en specialgrossist med fokus på mat och dryck och andra produkter för servering ombord

Vi är intresserade av att höra om ni har några andra frågor eller funderingar som vi inte har tagit upp och besvarat ovan. Därför ser vi fram emot att få höra från er och ta gärna kontakt med oss.